Βιο17 solo exhibitions , four books, continues to live and create. 

17 ατομικές εκθέσεις τέσσερα βιβλία,  συνεχίζει να ζει και να δημιουργεί.