Βιο
24 ατομικές εκθέσεις τέσσερα βιβλία,  συνεχίζει να ζει και να δημιουργεί.